Leki - obalamy najbardziej rozpowszechnione mity!

Mit nr 1 - Leki poza aptekami są tańsze

Kiedy w sklepach zaczęto dzielić specjalne regały metalowe na leki i suplementy, tabletki przeciwbólowe, preparaty na gardło oraz witaminy pojawiło się przekonanie, że będą one tańsze niż w aptekach. To skutek aktywnej polityki reklamowej sklepów, które starają się iść takimi drogami, by oferować nam niską cenę jednego produktu. Do dziś niestety klienci na takie chwyty właśnie się łapią. Przyjmując takie założenie już dalej nie porównujemy cen, ponieważ bardzo szybko bylibyśmy mocno zdziwieni tym jak to wygląda oraz zmieniłby się nasz sposób myślenia.

Mit nr 2 - Farmaceuci chcą likwidacji obrotu pozaaptecznego

Leki i suplementy diety dostępne są obecnie w taki wielu miejscach, że na ich temat częściej wypowiadają się duże przedsiębiorstwa, sieci sklepów niż lekarze czy farmaceuci. Wypowiadają się, ponieważ reprezentują one interesy firm, ale nie ma to jednak związku z interesami pacjentów. Takie osoby bardzo często powtarzają nieprawdziwe tezy jakoby farmaceuci chcieli likwidować obrót pozaapteczny. Nie będzie to jednak prawda. Zarówno farmaceuci jak i Ministerstwo Zdrowia chce ograniczać taką dystrybucję leków i przeglądu dostępnego poza aptekami. Stoją oni na stanowisku, by poza aptekami nie było zbyt dużych opakowań leków, ponieważ to nie będzie korzystnie wpływać na dystrybucję. Chodzi o to, by w sprzedaży były małe opakowania, gdy dopadnie nas ból czy inny problem.

Mit nr 3 - Leki odtwórcze (generyki) są gorsze niż leki oryginalne

Możliwość produkowania generyków zmieniła funkcjonowanie rynku leków i doprowadziła do tego, że pojawiło się więcej substancji leczniczych dla pacjentów. Stało się tak, bo przy wprowadzeniu na rynek odpowiednich leków innowacyjnych zniesiono konieczność stosowania badań skuteczności i bezpieczeństwa takich jak przy lekach oryginalnych. Zastąpiło je badanie biorównoważności. W ten sposób producenci leków generycznych muszą pokazać, że substancja czynna zawarta w leku będzie tak samo skuteczna jak lek oryginalny i będzie można stosować zamienne rozwiązania.

Autor

Katarzyna Lelek

dermatolog i endokrynolog